Personal

Här kan Du som är anställd logga in i vår personalportal för att ta del av rutiner, instruktioner och information; Du kan rapportera, tidrapportera och sjukanmäla Dig.