Säkerhetskonsult

Både i affärslivet såväl som privat finns risker förknippade med det man gör. Inom säkerhetsbranschen kallas detta för riskexponering. Vi erbjuder rekognosering, vilket bland annat innebär att vi på uppdrag av dig åker till den aktuella platsen och gör en riskanalys för att se vad som behöver åtgärdas.