Ordningsvakt

Ordningsvaktens uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen genom att tala tillrätta, upplysa, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande samt berusade personer inom ett geografiskt begränsat område. Detta ska ske på ett smidigt sätt utan onödiga konflikter. Vår personal har lång erfarenhet av de krav som ställs för att arbetet ska bli utfört på ett korrekt sätt. Det innefattar bland annat inarbetad relation till polis, juridisk kompetens och omfattande erfarenhet av ordningshållning.

Som ordningsvakt är man utbildad i akutvård, skydd mot olyckor, konflikthantering och krishantering. På Trygghetsbevakning Stockholm utbildar vi dessutom våra medarbetare internt för att uppfylla våra högt ställda krav på service och diskretion. Vår personal är handplockad utifrån sitt genuina säkerhetstänkande, sociala kompetens och förmåga till diplomatisk problemlösning.