Stationär/ronderande bevakning

Väktare

Väktarens uppgift är att utgöra ett skydd mot brottsliga angrepp, brand och liknande. Väktare godkänns av Länsstyrelsen efter kontroll av laglydighet, lämplighet m.m. Denna kontroll genomförs sedan en gång om året för att kontrollera att väktaren fortfarande uppfyller kraven. Väktaren genomgår en ganska omfattande grundutbildning som bland annat innefattar bevakningstjänst, juridik, konflikthantering, akutsjukvård, brand m.m. Därefter skall väktaren genomgå fortbildning var fjärde år.

Tjänster