Ordningshållning

Ordningsvakt godkänns av polismyndigheten för att bistå polisen med att upprätthålla den allmänna ordningen på allmänna platser. De har därför särskilda befogenheter att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som stör allmän ordning eller är så berusade att de utgör en fara för sig själva eller andra.

Ordningsvakten bär en särskild uniform som avser att visa deras koppling till polismyndigheten. Ordningsvakter är utbildade i konflikthantering, akutsjukvård och brand.