Stationär bevakning

Stationär bevakning innebär att väktaren är fast placerad på ett bevakningsobjekt. en väktare i receptionen ökar säkerheten och tar samtidigt emot Dina kunder på ett serviceinriktat sätt.

Det kan också röra sig om tillfälliga bevakningar som områden, byggarbetsplatser eller brandbevakning.