Butikskontrollant

En butikskontrollant är en väktare som skyddar varor i butik, varuhus eller liknande mot brottsliga angrepp. Butikskontrollanten uppträder ofta i uniform, men får även utföra bevakning i civila kläder. Butikskontrollanter genomgår, förutom väktargrundutbildningen, en särskild utbildning som bland annat omfattar svinnhantering, konflikthantering i butiksmiljö och taktik.