Butikskontroll

Butiksstölder kostar handeln sju miljarder SEK varje år och butikspersonal utsätts oftare för brott. Bevakning är en nödvändig investering.

De specialutbildade butikskontrollanterna besöker butiken ett visst antal timmar per månad. I civila kläder smälter de in bland kunderna, upptäcker och förhindrar stölder och ökar tryggheten för personal och kunder.

Vid behov kan detta kompletteras med uniformerad bevakning som fungerar mer förebyggande.

I tjänsten ingår en basutbildning av Er personal som omfattar säkerhetstänkande, väktarens roll och kommunikation.